Doelstelling: 
 a. Het bevorderen, ondersteunen en verschaffen van activiteiten en faciliteiten
die bijdragen aan het vastleggen van het levensverhaal van ouderen in verzorgingshuizen;
b. Het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich
bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting en/of andersoortige activiteiten
waaraan de doelgroep behoefte heeft;
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken binnen de grenzen van het recht, met 
dien verstande dat zij zich bewust is van haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De stichting beoogt niet het maken van winst. Ook ontvangen de bestuursleden geen beloning
voor hun inspanningen.


Beleid